Fælles sikkerhedsstandarder for elbiler

af David Marc Hansen - DELK (23. juni 2010)EU Kommissionen erkender, at der er brug for fælles sikkerhedsstandarder for at øge antallet af elbiler i EU. Derfor har kommissionen netop lanceret et forslag, der skal gøre det nemmere at få godkendt sikkerheden til elbiler, hvorved den administrative del af godkendelsesprocedurerne i de forskellige medlemsstater vil blive forenklet og ensrettet.

Målet med denne standard er at sikre, at alle elbiler der skal sælges inden for EU er konstrueret i forhold til en fælles standard. Standarden skal sikre, at man ved brugen af elbilen ikke kommer i direkte kontakt med højspændingsagregaterne.

Standarden bygger på FN's regler på området, og vil ligeledes gøre det lettere at sælge elbiler produceret, eller ombygget inden for EU, til tredjeverdenslande.

Forslaget vil i disse dage sendes til de forskellige medlemsstater til godkendelse.

Standarder for ladning af elbilen vil blive effektueret i EU i 2011, og standarder for passiv og aktiv sikkerhed i 2012.

Se mere på:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do

Kilder:

Ing.dk
Europa.eu
Reuters.com