Stort el-bilsprojekt på Designskolen Kolding skal sikre el-bilens fremtid


Med hjælp fra bl.a. elbilenthusiaster - og i samarbejde med Region Syddanmark, kommuner og virksomheder - skal Designskolen Kolding designe infrastruktur omkring el-bilen og gøre den til et reelt alternativ til benzinbilen

Hvad kan få folk til at købe en elbil i stedet for en benzinsluger? Kan byerne planlægges, så det bliver mere fristende at vælge elbiler? Og hvordan indretter vi opladningen af elbilerne, så vi udnytter den vedvarende energi maksimalt? Etrans, der er et treårigt design- og innovationsprojekt med et samlet budget på 28 millioner på Designskolen Kolding, skal give svarene.

I projektet vil alle relevante målgrupper og interessenter blive taget med på råd for at afdække krav og ønsker til morgendagens el-bil og ikke mindst infrastrukturen omkring den. Og det er netop infrastrukturen og alt det omkring selve bilen, der er fokus på i projektet.

Det kan f.eks. dreje sig om design af opladningsplatforme, kommunikationsløsninger mellem elbilen og energileverandøren eller en ny bilindretning, der forvandler bilen fra transportmiddel til f.eks. arbejdsplads eller dagligstue.

Alle resultater stilles til rådighed for alle
Den almindelige forbruger er ofte bedre end selv de bedste reklamefolk til at ramme essensen af, hvad der skal til for at sælge en vare. Derfor brugerinvolvering og brugerorientering en hjørnesten i projektet, og der er i skrivende stund allerede foretaget en omfattende antropologisk undersøgelse hos den menige bilist. Nogle af vi elbilenthusiaster bidrog og fik megen tak for at bidrag med meget nyttige input og solid viden.

Der vil undervejs i hele projektet blive afholdt designcamps, hvor nye og gamle metodiske tilgange til design vil blive afprøvet, udfordret og udviklet.

Alle projektets resultater stilles til rådighed for offentligheden og bliver endvidere publiceret direkte på både Designskolen Koldings og projektets egens hjemmeside. Ligeledes vil alle design-ideer, skitser, modeller og evt. spæde prototyper løbende blive udstillet.

Desuden vil der også undervejs blive inviteret til åbne seminarer, konferencer og efteruddannelsesforløb om brugerdreven design med særlig fokus på elbilens værdikæde.

Udover Designskolen Kolding, Region Syddanmarks Vækstforum og Erhvervs- og Byggestyrelsen er følgende virksomheder og organisationer i skrivende stund involveret:

DONG Energy, Fredericia Kommune og Trekantområdets Innovationsforum/Trin sammen med Aarstiderne A/S, APC by Schneider Electric , Cleantech Motors, Falck, Have PR og Kommunikation, Hjem-Is, Falck, Københavns Kommune, Middelfart Sparekasse, Peugeot Danmark, Statoil, Sixt Biludlejning, den norske elbilproducent Think og Velfac A/S.

Projektet støttes endvidere med EU´s strukturfondsmidler.

Det forventes at flere samarbejdspartnere støder til i løbet af projektet.