If og ChoosEV i samarbejde om elbilers sikkerhed


Pressemeddelelse (fra ChoosEV A/S) - 18.11.2009

Forsikringsselskabet If har netop indgået en aftale med den danske elbilleverandør ChoosEV A/S om at forsikre elbiler. Samtidig har de to parter skabt en støttepulje, der skal fremme elbilers sikkerhed.

De danske elbilinitiativer har i lang tid kæmpet hårdt for at få forsikringsselskaberne med på vognen, så de kan levere forsikringer tilpasset elbiler. Nu har det danske elbilselskab ChoosEV A/S og If forsikring indgået et tæt samarbejde, som både giver en attraktiv kasko-/ansvarsforsikring til kommuner, virksomheder og private elbilbrugere og skaber fremtidig udvikling inden for elbilers sikkerhed.

"Forsikringsbranchen har jo været under skarp kritik, da det tidligere var stort set umuligt at få større selskabsaftaler omkring elbilforsikringer på plads uden urimeligt høje priser. Det er derfor en stor glæde, at vi har fået en aftale i hus med nordens største forsikringsselskab If, og vi ser nu frem til at positivt samarbejde på flere niveauer," siger adm. direktør i ChoosEV A/S, Henrik Isaksen.

Han forklarer, at forsikringen bliver en integreret del af ChoosEV A/S’ samlede tilbud på driftsaftaler til elbiler. Forsikringspræmien på elbiler fra ChoosEV A/S er dermed mindst lige så attraktiv som forsikringspræmien for "normale" biler, hvis ikke billigere.

Sikre elbiler i fremtiden
Samarbejdet mellem If og ChoosEV A/S bliver samtidig startskuddet til en innovativ proces, hvor der skal skabes grobund for nye initiativer omkring elbilers sikkerhed.

"Vi har valgt sammen at etablere en pulje, som skal støtte projekter, der kan fremme elbilers sikkerhed, og der er allerede flere relevante projekter på banen. Flere steder arbejdes eksempelvis med lydsignaler som kan give elbiler en sikkerhedsmarkør i trafikken, sådanne projekter ønsker vi at støtte," fortæller Henrik Isaksen.

Grønt samarbejde på tværs
Hos forsikringsselskabet If lægger man ikke skjul på, at motivationen for at indgå et samarbejde med ChoosEV er flerstrenget.

"Vi bevæger os jo ind på et område, hvor vi skal lære en masse, men det er samtidig et område, hvor vi er villige til at satse", siger Vice President Klaus Thomsen for If og forsætter: "De erfaringer som vi nu kan høste ved at være den første til i større stil at forsikre elbiler i Danmark, vil vi siden hen kunne benytte i de øvrige nordiske lande, således at vi har en god erfaring når elbil-markedet for alvor begynder at tage fat. Samarbejdet med ChoosEV er spændende, fordi vi herigennem både støtter op omkring skadeforebyggende arbejde, samt får videreudviklet de metoder, som vi bruger til at prisfastsætte biler på fremover."

Sikker kørsel
Udover de miljømæssige fordele, er elbilen mere enkel i sin opbygning og har kun få sliddele. Det giver færre reparationer, da bilerne f.eks. ikke skal have en ny udstødning, kobling eller tændrør. Dertil kommer at elbilerne typisk anvendes til bykørsel og rent statistisk har en mindre sandsynlighed for at blive indblandet i voldsomme uheld.

Yderligere information :
Adm. direktør Henrik Isaksen hos ChoosEV, e-mail: hi@choosev.com tlf.: 40 59 40 00
Vice President, Klaus Thomsen hos If, e-mail: klaus.thomsen@if.dk, tlf. 20 81 09 90