Bremsestøv udgør 1/3 af partiklerne fra trafikken


af Per Praëm, Dansk Elbil Komité (16 april 2008)

33% kommer fra bremserne
Luftforureningen fremhæves ofte som et af de områder hvor der er sket store fremskridt med miljøet. Det er kun delvist rigtigt.

To målekampagner på H.C. Andersens Boulevard og på taget af H.C. Ørsted Instituttet i eftersommeren 2003 og vinteren 2004 viser at sodpartiklerne fra bilernes udstødning bidrager mest partikel forureningen. Udslippet fra bremserne er ca. 1/3 af udslippet fra udstødningen.

Skader Lungerne
Bremsestøvet udsendes især fra hjul med skivebremser, hvor noget af støvet kan ses som en sort belægning på fælgen. Langt det meste af bremsestøvet frigives imidlertid til luften, hvor det kan forblive svævende i dagevis.

Ved indånding har partiklerne fra bremserne ligesom sodpartiklerne en stor sandsynlighed for at blive afsat dybt i lungerne (i alveolerne).

Inderholder tungmetaller
Grundstofanalysen af bremsestøvet viser, at det har et stort indhold af tungmetaller. Det består af 30-50 % jern, 2-4 % kobber, 0,5-1.0 % antimon og lige så meget zink, samt mindre mængder zirkonium, molybdæn, tin, barium og bly.

Elbilen reducere bremsestøvet
Elbiler og for den sags skyld hybrid biler benytter regenerative motorbremsning. Da denne form for bremsning foregår magnetisk, vil elbilen ikke udsende bremsestøv. Faktisk er det sådan, at de traditionelle bremser på en elbil kun benyttes i nødstilfælde, derfor vil afgivelsen af skadelige partikler være nærmest lig med nul.

Dette er endnu en grund til at vi bør have de elbiler ud på gaderne nu. Det er ikke kun C02 forureningen og sodpartiklerne, der mangler fordi bilerne ikke har nogen udstødning, men både støjforurening og partikelforureningen fra bremseklodserne er næsten ikke eksisterende.

Det gør elbilen til det bedste alternativ - mange, mange dødsfald kunne undgås med elbiler.

Kilde: Danmarks Miljøundersøgelser. Resultaterne vil snart blive offenligrort i det videnskablige tidsskrift "Atmospheric Environment".

se også: Danmarks Miljøundersøgelser - Partikler fra trafikken