Bliv medlem af Dansk Elbil Komite

Som medlem kan du støtte og få indflydelse på komiteens arbejde med bl.a. at:

Sikre fortsat afgiftsfrihed på elbiler ved løbende at rette henvendelse til folketinget, når lovgivningen på området genforhandles.

Informere politikerne om elbilens mange fordele, og påvirke dem til at understøtte udbredelsen af elbiler.

Samle viden om elbiler, og videreformidle denne på komiteens hjemmeside.

I løbet af året afholdes der foredrag, virksomhedsbesøg og evt. studierejser for medlemmerne. 
Vi har bl.a. været hos Volkswagen i Tyskland, Opel i Minz-Kastel i Tyskland og H2Logic i Herning.

Medlemskontingentet er p.t. 150 kr pr. år for privatpersoner og 1100 kr. pr. år for firmamedlemskab.

Dansk Elbil Komite finansieres alene gennem medlemmernes støtte - så meld dig ind nu!