Dansk Elbil Komité udgiver folder om Elbiler


Personlig frihed - med ren samvittighed

Elbiler i korte træk

  • Udledning af CO2 og sundhedsskadelige luftarter og partikler kan enten fjernes helt eller reduceres betydeligt.
  • Udgifter til servicering og drift er meget lave pga. den høje energieffektivitet og færre sliddele.
  • Som elbilejer har man kun brug for en almindelig stikkontakt til at lade batterierne.
  • På grund af den langt simplere konstruktion og fremtidige stordriftsfordele i produktionen kan elbilerne blive væsentlig billigere end tilsvarende benzin og dieselbiler.

Miljø
Elbilers energieffektivitet målt på nøgletallet "fra kilde til hjul" er den bedst mulige - 3 gange så god som brint, benzin- og dieselbiler - og så er ikke nogen form for lokal miljøforurening.

Den støjforurening, vi kender fra forbrændingsmotorerne, er med elbiler reduceret til et absolut minimum. En elbil vil, alt afhængig af hvordan energien producers, mindske CO2 udslippet betydeligt og kan være næsten CO2 neutral. (Selv med vores nuværende elforsyning, hvor en stor del produceres ved kulkraft, udledes der 40 % mindre CO2 end den bedste dieselbil).

Andelen af vedvarende energi i vores samlede energiproduktion gør det muligt at få et produktivt samspil mellem bl.a. vindmøllestrøm og elbiler.

Opladning
Opladning af elbiler foretages typisk om natten, hvor der ofte er en overskudsproduktion af strøm fra bl.a. vindmøller

Der arbejdes i dag med intelligente ladesystemer, som kan udnytte energiproduktion optimalt til glæde for miljøet og dig som bruger.

Økonomi
Elbilernes økonomi styrkes af en række love og bestemmelser herunder:

• Fritagelse for registreringsafgift. (til 2012)
• Fritagelse for grønne afgifter
• Gratis parkering i mange storbyer.
• Gratis opladning ved ladestandere i flere byer landet over.

Elbiler begunstiges ligeledes af lave forsikringspræmier og de markant færre sliddele medfører endvidere lave serviceomkostninger i forhold til traditionelle biler med forbrændingsmotor, hvor bl.a. gearkasse, udstødning/katalysator, kobling, tændrør, olie- og luftfilter jævnligt skal udskiftes.

Præcis hvor økonomisk fordelagtig en elbil kan blive for dig afhænger af dit kørselsmønster. Eksempelvis vil bilister med et dagligt kørselsbehov til og fra arbejde i en større by på op mod 100 km oftest opleve de største fordele.

Batterierne
Batteriet er ubetinget det dyreste element i bilerne - også selvom de ofte vil holde hele bilens levetid. Batteriet slides ved op- og afladning og det kan blive ramt af fejl. For at fjerne denne risiko tilbyder nogle producenter en lejeordning for batteriet ved siden af bilens pris. Det er lidt dyrere end at eje det, men giver økonomisk sikkerhed.

Rækkevidde
De nye typer batterier med større kapacitet betyder, længere rækkevidde, som dækker langt de flestes daglige kørselsbehov. Afhængig af bilmodellen veksler rækkevidden i øjeblikket mellem 100 til 400 km. Erfaringerne viser at det ofte er familier med to biler, der anskaffer en elbil. Andre vælger at supplere elbilen med en delelbilsordning, der giver mulighed for at låne en bil til de lange køreture.

Der arbejdes med tiltag som lyn-opladning, batteriudskiftning og brændselsceller for hhv. at afkorte opladningen eller forlænge rækkevidden. Den hastige udvikling af batterier betyder, at der i fremtiden ikke vil være behov for at supplere elbilen med en traditionel bil.

Køreoplevelsen
Køreoplevelsen i en elbil er unik. Motorstøj er reduceret til en afdæmpet summen fra elektromotoren. Lugtgenerne fra udstødning og fedtede tankstationer er en saga blot. Elbilens "automatgear" betyder at udkobling og gearskifte er ikke længere nødvendigt.

Du kan i stedet koncentrere dig om at navigere sikkert rundt i trafikken. Efter brug sættes bilen til stikkontakten og lader indtil du skal bruge den igen.

Elbil versus
Benzin/Dieselbil

Benzin/diesel El
Energieffektivitet 20-30% 80-95%
Gearskifte Ja Nej
Støjniveau Højt Lavt
Bremseenergi Tabt Genbruges
Konstruktion Komplex Enkel
Miljøpåvirkning Høj Lav
Vedligeholdelse Høj Lav
Driftsomkostninger Høj Lav
Anskaffelsespris Lav Høj

Biler med forbrændingsmotorer er begrænset til fossile brændstoffer. Elbilerne kan derimod både udnytte fossile brændstoffer og alle former for vedvarende energi til batteriopladning herunder: Vindkraft, biomasse, solenergi, bølgekraft osv.