DELK Formand: FDM´s holdning til elbiler er useriøs!


24. Marts 2011 - DELK


FDM har i det nyeste nummer af Motor skrevet en artikel om elbilens formåen eller måske mangel på samme. Artiklen starter med det meget relevante spørgsmål:

Hvordan kan vi køre i bil uden at forurene?

FDM kunne også have spurgt:

Er det rimeligt, at drive vores biler med en mere end hundred år gammel teknik, som spilder 80 % af de begrænsede mængder af fossilt brændstof vi har tilbage?

Derpå vil de fleste nok svare:

Nej det er det ikke, men hvad gør vi så?Kunne man tænke sig "den sidste olie" anvendt mere effektivt?

Som FDM lidt nedladende nævner, så er vindmøllerne en del af løsningen, men der er mange flere muligheder for at producere elenergi på en mere effektiv og fremtidssikker måde. Bl.a. biobrændsel, solenergi og bølgeenergi.

Man kunne sågar tænke sig, at "den sidste olie" blev anvendt på en mere effektiv måde end at stoppe den i bilmotorerne, nemlig i et effektivt kraftværk, hvor mere end 90 % af energiindholdet kan nyttiggøres. Det ville reducere energispildet gevaldigt. Nu er der så nok en del fra bl.a. den kemiske industri, der til den tid vil hævde, at der er endnu bedre formål end at brænde de sidste fossiler af.

Det er altså ikke særlig interessant, at sammenligne dagens elbiler med fossilbilerne, fordi fossilbilløsningen er ikke fremtidssikker og den kører på lånt tid, så vi er tvunget til at finde på en bedre løsning end den nuværende.Er det nu så galt, som FDM hævder?

Jo de nuværende elbiler er alt for dyre, men sådan er det jo altid med prisen så længe, der kun produceres i meget små styktal, så det ved vi, hvordan man kan gøre noget ved. De bliver også mere energieffektive, men de er allerede ret gode i og med mere end 80 % af energien der lades på dem, bliver brugt til fremdrift i modsætning til fossilbilernes 20 %.

Det er så det der gør, at selv om man bruger det mest kulstofholdige brændstof der findes til elproduktion, kan man i FDM´s test opnå sammenlignelige tal for CO2-udledning selv ved et uhørt stort elforbrug. Ved fornuftig kørsel er det, selv med dagens elproduktion, muligt at komme væsentligt under det tilsvarende niveau for fossilbilerne.

Desuden har man så de ekstra fordele ved elbilen, at støjniveauet i byerne bliver væsentlig lavere og der er ingen lokal emission af skadelige gasser eller partikler Det der jo så er det fantastiske er at man for fremtiden kan komme tæt på nul i CO2-udslip, når fossilbrændslerne bliver udfaset fra elproduktionen.

FDM er også kommet frem til at el og benzin er lige dyrt, men også her halter sammenligningen. Dels er der gået ud fra et ekstremt højt elforbrug (257 Wh/km) og dels må man tage i betragtning, at lige nu er elenergien væsentlig højere skattebelagt end benzinen. For fremtiden vil benzinen relativt blive væsentlig dyrere end elenergien til elbilens fordel. Det kan derfor konkluderes, at ja - dagens elbiler er dyre at anskaffe, men de vil blive billigere og mere komfortable end fossilbilerne.

Ved rigtig brug er de væsentlig billigere at køre i og en væsentlig gevinst for lokalsamfundet med hensyn til "røg støj og møg".

Elbilen er på vej og det er vigtigt, at vi forbereder os på teknologiskiftet. Det er ikke et spørgsmål om det kommer, men bare om hvornår.

FDM ønsker tilsyneladende ikke, at være med til at bane vejen for fremtidens transportteknologi!

Per Jørgensen Møller
Formand
Dansk Elbil KomitéDerfor kan man ikke bruge FDM's test til noget:

1. Man kan ikke tage den værste vintermåned, hvor der er ekstra forbrug til bl.a. varme også gange den op med 12 og deraf konkludere at elbilen har samme høje forbrug hele året. Det må forventes at udgiften til el bliver tæt på halvdelen af det FDM har opgjort det til.

2. Tilsvarende bliver årsgennemsnittet for CO2 udledningen også halvt så stor.

3. Når man skal sammenligne to køretøjers forureningsniveau så skal men opgøre udledningen på en måde der er sammenlignelig - Alle de målinger der er lavet på fossilbiler er udregnet fra tank til hjul. Her har elbil ingen udledning. Når FDM således ønsker at inddrage elproduktionen, så er man også nødt til at regne energiforbruget på bl.a. olieraffinaderiet med til fossilbilen, hvorfor dennes CO2-tal bør ganges med 1,25.