Nye kort med ”Energisystemet lige nu”(27. Aug 2010)


Af Per Praëm - Dansk Elbil Komité

Danmark er ikke længere opdelt i to halvdele elmæssigt, idet den elektriske Storebæltsforbindelse nu er sat i komericiel drift.

Storebæltsforbindelsen skulle efter to måneders problemfri prøvedrift have været sat i kommerciel drift 20. august. Men dagen før brød en spole i brand på omformerstationen i Fraugde på Fyn. I forbindelse med branden, der formodentlig opstod i spolens nymonterede lydisoleringsmateriale, blev forbindelsen afbrudt og idriftsættelsen udsat, men nu er det lykkedes at få den repareret, så den historiske forbindelse endelig et sat i drift.

Derfor har Energinet.dk også søsat nye kort med aktuelle data om det danske energisystemet - et kort med elsystemet lige nu og et kort med gassystemet lige nu.

På det nye kort over elsystemet vil den aktuelle eltransport på Den elektriske Storebæltsforbindelse blive vist på samme måde, som kortet viser transporten på elforbindelserne til udlandet. Den fortegnskonvention, der vil blive brugt på storebæltsforbindelsen, er en plusværdi for flowretning fra Sjælland til Fyn og minusværdi for flowretning Fyn til Sjælland.Fakta

Den elektriske Storebæltsforbindelse består af to omformerstationer - én i Fraugde på Fyn og en i Herslev på Sjælland, to landkabelsystemer på i alt 26 kilometer, og et søkabelsystem på 32 kilometer, som opererer på 400 kilovolt jævnstrøm. Forbindelsen har en effekt på 600 megawatt.

Energinet.dk forventer, at den nye elektriske forbindelse over Storebælt vil:

  • øge konkurrencen på elmarkedet, hvilket alt andet lige vil skabe mere ensartede priser i Øst- og Vestdanmark, og sandsynligvis også lidt lavere engrospriser på el
  • give bedre mulighed for at udnytte de stigende mængder af vindkraft,
  • reducere omkostningerne til forsyningssikkerhed, fordi de to landsdele fremover vil kunne trække på hinandens reserver,
  • give bedre muligheder for at eksportere el, når vi producerer mere el, end vi har brug for.


Link til den nye side:

http://ny.energinet.dk/Flash/Forside/index.html