Smid en elbil oven i solcelleanlæget - og få mere end 5 kr pr. kiloWatt-time

Når strøm fra elværket erstattes med solcellestrøm, får man normalt omkring 2 kroner og 20 øre for en egenproduceret kiloWatt-time. Hvis ens benzinforbrug konverteres til elforbrug i en elbil, så får man over 5 kroner.

Elbiler og Solcelleraf Per Praëm - Dansk Elbil Komité (14-juli-2012)

Solceller og "gratis" miljørigtig strøm lyder umiddelbart tillokkende for en elbilsejer. Jeg hører tit folk sige: "bare læg solceller på elbilens tag og så kan den køre gratis". Så er det, at kommer jeg til at tænke på om arealet på bilens tag er stort nok og nærmere beregninger viser da også det ikke er muligt med dagens teknologi.Et typisk solcellepanel i stil med det, som mange danskere for tiden får lagt op på deres tage, fylder et sted mellem 1½ og 2 kvadratmetre og det yder typisk 250 Watt, når solen skinner på det med fuld effekt.

En elbil skal, når den oplades, bruge omkring 28 kWh for at have nok til 160 km - en strækning den normalt vil kunne køre på små 2 timer. Lægger vi et solpanel på taget af bilen, så ville det være 112 timer om at producere 28 kWh - og det kun under de bedste forhold. Det betyder at bilen, hvis den brugte energien lige så hurtigt, som panelet kan producere den, ville kunne køre med en gennemsnitsfart på 1,4 km/t.

Kan man oplade sin elbil med solceller?

Lægger man derimod solpanelerne et sted, hvor der mere plads, som f.eks. ens hustag, så vil 40 kvadratmeter solceller kunne producere 6.000 Watt hver eneste time, hvor solen skinner. Det betyder at vores elbil kan lades op på under 5 timer.Solen skinner om dagen

…og elbilen skal oplades om natten. Hvordan skal jeg få det til at fungere? - om dagen hvor solen er højest på himlen, da befinder min elbil sig på min arbejdsplads og om aftenen, når jeg kommer hjem og skal lade, så går solen ned. Umiddelbart lyder det ikke som om det kan bringes til at fungere…Figuren herover viser en typisk sommerdag. Man kan se at solcellerne starter et sted mellem klokken 4 og 5 om morgenen med deres produktion. Klokken 12:00 middag når solen sit højeste. Kl 21:00, hvor jeg normalt sætter min elbil i stikkontakten, så er solcellerne gået i seng.

Nettomålerordningen

Men det er her nettomålerordningen for solceller kommer ind. Den gør at el-nettet i praksis kommer til at virke ligesom en bankkonto. Den elektricitet, som solcellerne producerer om dagen ledes ud på el-nettet, hvor andre kan bruge den. Under den proces vil ens elmåler løbe baglæns.

Om aftenen, når elbilen sættes i stikkontakten, så vil den blive opladet af strøm fra elnettet. Populært sagt - med noget af den strøm som, er blevet "sat i banken" i løbet af dagen.

Hvor meget strøm bruger en elbil?

En elbil skal bruge i nærheden af 2.500 kWh for at kunne køre 15.000 km, idet jeg har sat elbilens energiforbrug - målt fra stikkontakten (dvs. medregnet et tab i ladeprocessen) til 0,150 Wh pr km. Det afhænger selvfølgelig af hvilken elbil man vælger samt førerens kørestil. F.eks så har en Mitsubishi iMiEV har ifølge fabrikantens opgivelser et forbrug på 0,135 kWh pr km. Hvor Nissan Leaf er opgivet til 0,173 kWh pr km.

Benzin versus Elbil

I det følgende regneeksempel er der udelukkende set på energiforbruget til drift og de omkostninger, det påfører ejeren, idet anskaffelse af elbilen, og dennes forrentning og afskrivning, i høj grad afhænger af hvordan ejeren financierer sit køb, samt hvor mange år han beholder elbilen. Elbilen har hen højere anskaffelsespris men er til gengæld billigere i drift - over en periode på 5 eller 10 år, så bliver elbilen billigst

Men fordi der er lige så mange meninger om dette, som der folk til, så har jeg valgt at tage dette forhold ud af mine betragtninger og udelukkende set på udgiften til brændstof.

Villaejeren med egen bil

Når man som husejer, ser på sin økonomi, så kan man regne sammen hvor mange penge man bruger på at købe energi. Normalt kan energiforbruget deles op i tre dele: El, opvarmning og transport. Ser vi bort fra den del der har med opvarmning at gøre så vil en gennemsnits husstand bruge næsten 21.000 kr om året på el og benzin.Elforbruget for en familie i eget hus er i dette regnestykke sat til 3.500 kWh og familiens bil kører i snit 15 km/l. Ved en kWh-pris på 2,20 kr og en benzin-pris på 13 kr/l giver det en årlig udgift på 20.700 kr.

Bilen udskiftes til elbil

Ud med benzinbilen og ind med et socelleanlæg og en elbil. - igen investeringen og finansieringen af elbil og solceller er ikke behandlet i denne artikel - men umiddelbart med den besparelse, der fremkommer i driftsudgifterne, så burde der være tale om en rigtig god investering.Antager vi at husejeren har anskaffet den største tilladte solcelleanlæg under nettomåler-ordningen, så vil han kunne regne med en egenproduktion på 6.000 kWh om året, hvilket vil have en værdi på 13.200 kr.

Husejerens energiregnskab vil nu se således ud:

Før: Udgift til el + bensin…………………………………………………20.700 kr

Nu: Udgift til el til hus og el til elbil…………………………………………… 0 kr

Besparelse……………………………………………………………………… 20.700 kr

20.700 kr som kan bruges til afbetaling af solcelleanlæget. Sætter vi prisen på anlægget til 120.000 kr, så er hele investeringen være tjent hjem på 6 år.

Erstat benzin med solcellestrøm og få 5,22 kr pr. kWh

Når man sætter solceller op, så vil man i henhold til nettomåler ordningen få samme pris for hver kWh man sender ud på nettet, som man giver for dem, man forbruger fra nettet. Så man kan sige, at man i praksis får omkring 2,20 kr for hver kWh, som solcellerne producerer.

Når strømmen fra solcellerne "hældes" på en elbil, så betyder det, at den vil kunne køre 6 km på 1 kWh.

Hvis man i sin benzin-drevne bil kan køre 15 km på en liter benzin, som rundt regnet koster 13 kroner, betyder det en udgift på 87 øre pr. km. - lig med 5,22 kr for 6 kilometers kørsel.

Ergo - så får man 5 kroner og 22 øre for hver kilowatt-time solcellestrøm, man "hælder" på elbilen.Yderligere information - links

Nettomålerordningen for solceller

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Når elmåleren løber baglæns

Solceller i kroner og ører