Elbiler i Folketinget

Hvis du vil vide mere om hvornår elbiler har været eller bliver drøftet i folketinget, så er her en række links:

www.folketinget.dk/

Baggrundsnotat om elbiler og plug-in hybridbiler

Trafikafgifter og klimapåvirkning

Fokus på elbiler i FolketingetHvis man følger med på www.folketinget.dk, så kan man se at elbiler bliver sat på dagsordenen. Bl.a. har Connie Hedegaard netop i et svar til Margrethe Vestager givet udtryk for, at vi får en europæisk standard for stik til opladning af elbiler. Lige nu er det aktuelle spørgsmål i Det Energipolitiske Udvalg, om at etablering af en åben standard for opladning af elbiler, så der sikres fri adgang på tværs af elbiltyper og på tværs af lande.

af Per Praem - Dansk Elbil Komité (24-mar-2009)

Standard for ladestik
Elbiler er på dagsordenen i folketinget, f.eks. ser det ud til at vi kan få en europæisk standard for ladestik til elbiler - selv om det kan tage et par år. Arbejdet med at finde fælles standarder for ladestik til elbiler er i fuld gang. Det skriver klima- og energiminister Connie Hedegaard i et skriftligt svar til Folketingets Energiudvalg:

Energipolitisk Udvalg har i brev af 16. februar 2009 stillet mig følgende spørgsmål 50 alm. del, stillet efter ønske fra Margrethe Vestager (RV), som jeg hermed skal besvare” - skriver Connie Hedegaard og fortsætter:

Spørgsmål:

"Hvad vil ministeren gøre for at sikre en europæisk standard for stik til elbiler, og hvornår kan denne være på plads?"

Svar:

Der er allerede igangsat et standardiseringsarbejdet for elbiler i regi af ”International Electrotechnical Commission” (IEC). Danmark deltager i dette arbejde gennem standardiseringsudvalget for elbiler, der er nedsat i regi af Dansk Standard. Deltagelsen omfatter bl.a. arbejde i flere internationale arbejdsgrupper hvoraf en af dem, er fokuseret på stikforbindelsen til overførsel af energi til fremdrift af køretøjet.

Det forventes, at der i løbet af et år vil ligge et forslag, som skal godkendes i nationalkomiteerne (i Danmark ”Dansk Standard”). Herefter vil der sandsynligvis gå minimum 1 år, før man har en IS (International Standard) i IEC regi. En sådan standard er ikke bindende for producenterne.

Denne internationale standard kan så i EU ophøjes ved et direktiv til en harmoniseret standard, der vil være bindende for alle, der producerer elbilsstik til salg i et EU-land.

I lyset af det store pres fra alle parter, både de nationale medlemmer af IEC, organisationer og producenter, er der i IEC betydeligt fokus på at minimere tidsforbruget i denne proces, og der er forventninger om, at der foreligger en godkendt standard inden for et par år.

Standard for opladning af elbiler
Et andet og måske endnu mere interessant spørgsmål er lige nu oppe i Det Energipolitiske Udvalg og det er denne gang Anne Grete Holmsgaard, der har fremsat et spørgsmål til Connie Hedegaard, om at etablerer en åben standard for opladning af elbiler, så der sikres fri adgang på tværs af elbiltyper og på tværs af lande.

Spørgsmålet lyder således i sin fulde ordlyd:

Hvilke initiativer har regeringen taget på europæisk plan for at sikre, at der etableres en åben standard for opladning af elbiler, så der sikres fri adgang på tværs af elbiltyper og på tværs af lande?

P.t. foreligger der ikke noget svar fra klima- og energiminister Connie Hedegaard, men DELK følger sagen.

Link til
Connie Hedegårds svar vedr. standard for ladestik.
Spørgsmål om at etablerer en åben standard for opladning af elbiler.