En elbil sparer i snit 3 tons CO2 om året


af Per Praem - Dansk Elbil Komité (27-okt-2008)

Kvoteordninger for CO2 og nye EU-regler gør at elbilen fremover kan regnes som CO2-fri, idet CO2-udledningerne fra produktionen af el ligger fast frem til 2012. Loftet bliver ikke løftet af, at der kommer flere elbiler. En større efterspørgsel på grund af elbilerne vil give et pres på systemet, men det vil alene have effekt på kvoteprisen.

Hidtil har det heddet, at kun når elbiler lades med vindmøllestrøm er de forureningsfri. Hvis strømmen kommer fra vores kulfyrede kraftværker var der ”kun” tale om en 40 % reduktion af CO2 udledningen i forhold til den mest økonomiske dieselbil. Dette har da også været baggrunden for at DEK i vores nye elbilfolder fortæller, at man kan spare 1,8 millioner tons CO2 ved at skift alle Danmarks 2 millioner privatbiler til elbiler.

Nye EU-regler gør at elbilen fremover kan regnes som værende uden CO2 udledning:

Med elbiler flyttes forbruget jo helt væk fra et frit benzin/diesel marked uden kvote ordninger, og over på et marked hvor der er låg på hvor meget CO2 der må udledes. Elbilerne "stjæler" således CO2 kvoter fra et låst marked, hvorfor elbiler ikke vil forårsage ekstra CO2 udledninger på dette marked, samtidig med fjernes udledninger fra en fossil bil på benzin/diesel markedet. Når elbiler således sætter CO2 kvoterne under pres, svarer det til at man opkøber og destruerer CO2 kvoter svarende til elbilens forbrug. Dette vil få CO2 kvoterne til at stige i pris, hvorved blandt andet vindmøllestrøm vil blive mere konkurrence dygtigt.

Det er derfor forkert at påstå at elbiler i Danmark udleder CO2 grundet vores kulkraft. CO2 kvotesystemet vil sørge for at danske elbiler vil være helt CO2 frie, fordi elbilerne fortrænger andre forbrugere på dette marked, der i forholdet 1:1 bliver nødt til at forbruge CO2 fri el, samtidig med at hver elbil fjerner CO2 udledningerne fra en fossil bil.

Den dag alle biler i Danmark kører i elbiler, har elbilerne altså fjernet alle de CO2 udledninger de fossile biler forårsagede, uden at CO2 loftet over kraftværkerne har rykket sig en millimeter. Tværtimod har de samtidig gjort den sorte energi dyrere, og dermed den grønne energi relativt billigere, og dermed også mere konkurrencedygtig.

Transportsektoren bidrager med 21 procent
Transportsektoren bidrager med 21 procent af den samlede danske CO2-udledning. Den kurve kan nu knækkes, siger Connie Hedegaard


Kilde: www.kemim.dk

Energiforbruget til transport var i 2007 223 PJ fra olie og 1 PJ fra el (kilde: Danmarks Energi strømme 2007 www.Ens.dk)

223 PJ er det same som 61.949.502 MWh. Nu oplyser Energistyrelsen ikke noget om hvor meget der er blevet brugt som diesel og hvor meget der er blevet til benzin, men hvis man regner en middelværdi, så vil en liter benzin/diesel olie indeholde 10kWh og medføre et CO2 udslip på 2,5 kg når det brændes af.

Det skulle medføre at transportsektorens forbrug på de 61.949.502 MWh har givet et CO2 udslip på rundt regnet 16 millioner tons CO2.

6.600.000 tons CO2 hvert år fra privatbilismen
Vi har for tiden 2 millioner privatbiler, som i gennemsnit kører 17.000 km om året - siger Danmarks Statistik og deres andel af CO2 udledningen skulle ifølge Miljøstyrelsen ligge på omkring 6,6 millioner tons.


Kilde: www.mst.dk - Miljøprojekt, 1156, 2007

Figuren herover stammer fra en redegørelse, som Miljøstyrelsen har lavet til at belyse det stigende salg af store firehjulstrækker.


Kilde: www.Bilviden.dk

Selv om salget af nye biler, går mod lavere og lavere CO2 udlednings tal, så har vi åbenbart stadig mange gamle biler med høj CO2 udledning her i Danmark. Deler vi de 6,6 millioner tons CO2, som kan aflæses på Miljøstyrelsens graf med 2 millioner bilen og 17.000 km pr. år så får man at hver eneste danske bil i gennemsnit udleder 195 g/km:

2.000.000 biler som hver kører 17.000 km med en CO2 udledning på 195 g/km = 6.630.000 millioner tons

Det er det samme som hver bil udleder 3,3 tons CO2 om året, når den kører de normale 17.000 km:

17.000 km x 0,195 kg/km = 3315 kg

Mål: 20 procent elbiler i år 2020
Fra flere forskellige steder har det lydt at en udskiftning af 20 procent af vores bilpark med elbiler i år 2020 ville ikke være urealistisk. 20 procent elbiler ud af 2 millioner privatbiler - det er 400.000 styk, hvis de i gennemsnit fjerner 3 tons CO2, så vil vi nå en reduktion på 1,2 millioner tons i år 2020. Det er næsten en tiende del af vores samlede mål for CO2 reduktion.

Når alle danskere en dag kører i elbiler, så vil vi have reduceret vores udledning med 6,6 millioner tons. Så hvis alle bare skiftede deres gamle fossil bil ud med en elbil, så ville vi have sparet mere end 1 tons CO2 for hver eneste dansker og derved kunne Connie Hedegaard stoppe sin kampange ”1-tons mindre”.