Miljødeklaration for el i Vestdanmark 2008

Emissioner til luft g/kWh
CO2 (Kuldioxid)................ 449
CH4 (Metan)................... 0,25
N2O (Lattergas)............. 0,006
SO2 (Svovldioxid)............ 0,09
NOx (Kvælstofilter)........... 0,47
CO (Kulilte).................... 0,14
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)....................... 0,06
Partikler......................... 0,02

Brændsler g/kWh
Kul.................................. 158
Olie.................................... 2
Naturgas........................... 26
Biobrændsler..................... 23
Affald................................ 41
Atomkraft (mg uran)............ -
Brunkul.............................. -
Øvrigt brændsel.................. -

Miljødeklaration for el i Østdanmark 2008

Emissioner til luft g/kWh
CO2 (Kuldioxid)................ 429
CH4 (Metan)................... 0,12
N2O (Lattergas).............. 0,008
SO2 (Svovldioxid)............. 0,18
NOx (Kvælstofilter)........... 0,47
CO (Kulilte).................... 0,15
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)....................... 0,04
Partikler......................... 0,02

Brændsler g/kWh
Kul.................................. 138
Olie................................... 10
Naturgas............................ 25
Biobrændsler..................... 38
Affald................................ 45
Atomkraft (mg uran)......... 0,21
Brunkul.............................. -
Øvrigt brændsel............... 0,79

CO2 udledning fra en dansk elbil er faldet i 2008Godt nok siger EU’s kvoteregler, at en elbil er at betragte som værende forureningsfri, når det gælder CO2. Men hvis man ser på den reelle udledning, så er den faldet i 2008, fordi elproduktionen har anvendt mindre kul end i 2007.

af Per Praem - Dansk Elbil Komité (19-mar-2009)

I EU har vi et kvotesystem, som lægger låg på, hvor meget kraftværkerne må forurene. Loftet bliver ikke løftet af, at der kommer flere elbiler. En større efterspørgsel på grund af elbilerne vil give et pres på systemet, men det vil alene have effekt på kvoteprisen, sådan at energibesparelser og vindenergi bliver mere lønsomt. Derfor kan en elbil i praksis betragtes som værende CO2 fri. (se artiklen: En elbil sparer i snit 3 tons CO2 om året)

Men hvis vi nu ikke havde det kvotesystem, hvor meget CO2 ville elbilen så udlede pr. kørt kilometer?

Nu er der jo ikke så mange elbiler på de danske veje, men hvis vi starter med en af den type som ren faktisk køre rundt i dag - en Citroën Saxo Electrique, som ved målinger udført af Dansk Elbil Komité (over et helt år) har vist sig at forbruge 156 Wh/km.

Regnes der med 5% tab i elnettet, så skal kraftværket leveret 164 Wh/km.

I 2007 blev der i Østdanmark udledt 543 gram CO2 for hver kWh vi forbrugte. Dette tal er i 2008 faldet til 429 gram CO2 pr. kWh. Da elbilen således kan køre 6,1 km på en kiloWatttime, så betyder det at udledningen af CO2 er faldet til

       70 g/km i 2008 fra 89 g/km i 2007

Hvis bilen derimod kørte i Vestdanmark, hvor de i forvejen har mere vindenergi i deres el, så er der faktisk tale om en lille bitte stigning. I 2007 var CO2-tallet for Vestdanmark 445 gram CO2 pr. kWh og det er i 2008 steget til 449 gram CO2 pr. kWh. Det betyder at elbilen i Vestdanmark udledte

       73,6 g/km i 2008 mod kun 72,9 g/km i 2007.

Nu er en Citroën Saxo elbil en snart 15 år gammel konstruktion, men hvis derimod laver de samme beregninger på morgendagens elbil - en Mitsubishi i-Miev - som kun bruger 120 Wh/km (målt fra stikkontakten), så vil man få følgende CO2 tal:

       54,2 g/km i Østdanmark og 56,7 g/km i Vestdanmark

Til sammenligning skal en dieselbil køre 50 km/l for kun at udlede 54 g CO2.

Link til
Miljødeklarationer for el 2007
Miljødeklarationer for el 2008