Elbiler forurener mindre end andre biler


af Per Praëm, Dansk Elbil Komité (31 August 2009)

Weekendens store historie i Jylandsposten, hvor de gengiver oplysninger fra en analyse lavet af Verdensnaturfonden WWF i Tyskland, som påstår at elbiler forurener mere end fossile biler. Det er sørgeligt at journalisterne bag historien ikke sætter sig ordentligt ind i tingene, inden de bringer sådanne usande påstande.

Man kan ikke generalisere, sådan som det bliver gjort i artiklen. Hvor meget forurening en elbil laver afhænger i høj grad af hvordan, den strøm den kører på er blevet produceret - og det er forskelligt fra land til land.

Det er rigtigt at en elbil i f.eks. Østtyskland, hvor strømmen udelukkende kommer fra et kulkraftværk, vil lave stort set den samme forurening som en bil på fossile brændsel. En kWh produceret på kul giver op til 900 gram CO2, og da en moderne elbil kan køre 7-8 km på en kWh, giver det 128 gram CO2 pr. km hvilket er sammenligneligt med de bedste dieselbiler.

MEN SÅDAN ER DET IKKE I DANMARK!

På www.energinet.dk kan man se at 1 kWh produceret i f.eks. Østdanmark kun giver 429 gram CO2 og det betyder at en dansk elbil kun giver 61 gram CO2 pr. km - og det er 40-50% bedre end de bedste benzin og dieselbiler.

Elbilen er langt mere miljøvenlig end både den tilsvarende benzin og diesel bil. For det første, så forurener elbil ikke der hvor den kører, men der hvor el-kraften produceres. Det betyder reduktion af smog i vores storbyer, så flere elbiler i byerne giver renere luft.

I København har man taget konsekvensen af dette og fritaget elbiler for parkeringsafgift i den indre by. I Oslo, hvor man har indført bompenge for at begrænse biltrafikken i den indre by, er elbiler her fritaget for at betale.

En kilometer kørt i elbil her i Danmark giver ca. 50% mindre CO2 udslip end en kilometer kørt i en tilsvarende benzin eller diesel bil.

Denne regel kan ikke gøres global for hele verden, fordi den afhænger i høj grad af hvordan el bliver produceret i pågældende land. 1 kW-time produceret v.h.a. vand eller vind kraft giver selvfølgelig et CO2 udslip på 0, hvorimod 1 kW-time produceret v.h.a. kul giver 820 g CO2.

I følge www.Energinet.dk forårsager el-produktionen i ØstDanmark 429 g CO2 pr. kWh i 2008 mod 449 g i VestDanmark

Elbilen
Tager vi en Mitsubishi i-MiEV elbil, så skal den bruge ca. 100 Wh fra batterierne for at køre 1 kilometer. Hertil skal lægges et tab ved op/afladning af batterierne samt virkningsgraden for ladekredsløbet.

Sætter vi tabet i batterioplading og virkninggrad for elmotoren til 20 % her giver et strømtræk på 120 Wh/km ud af stikkontakten. Derudover er der et tab på omkring 5 % i elforsyningsnettet.

Det vil sige elværket skal levere 126 Wh for at vores elbil kan køre en kilometer.

I Westdanmark produceres der 0,449 g CO2 for hver Wh, hvilket giver et CO2 udslip pr. km for elbilen på

126 Wh/km x 0,449 g /Wh = 56,6 g/km

Benzin/Dieselbilen

En bil i samme størrelse som i-MiEV er Citroën C1.På Citroën's hjemmeside kan man se at for C1 med benzin motor er udslippet til at være 109 g/km.C1 kan ikke købes i diesel, men den samme bil kan også købes fra Toyota (Aygo) og de opgiver deres diesel version til også at levere 109 g CO2 for hver kilometer.

Men det er ikke hele sandheden. Inden vi kan tanke en liter benzin eller diesel ved standeren på tankstationen, så har denne liter brændstof været længe undervejs. Olieselskaberne fortæller at for hver liter råolie der kommer ind på deres raffinaderier, når kun omkring 81 % ud til tankstationen, resten går tabt i transport og ikke mindst selve raffineringen.

Så det samlede udslip af CO2 for en benzin (eller diesel) bil er

109 g/km / 81 % = 134 g/km

I dette tilfælde med en af de mest energieffiktive minibiler, så giver den tilsvarende elbil en reduktion på 77 g CO2 pr. km, hvilket er det samme som 57% reduktion.

I følge Danmarks Statestik, så kører hver personbil i Danmark i snit 17.000 km om året. Det betyder at hvis man i stedet for at købe en ny benzin/dieselbil, køber en elbil, så vil du spare klimaet for en CO2 udledning på 1,3 tons.

Skifter man derimod sin 10 år gamle benzin/diesel bil ud med en elbil, så bliver besparelsen endnu højere, idet gennemsnittet for den danske bilpark ligger p.t. på 195 g/km.

Det betyder at hver ny elbil vil spare os for 2,3 tons CO2 om året (v. 17.000 km)

Hvis alle Danmarks 2 millioner privatbiler kunne skiftes til elbiler i morgen, så ville vi kunne reducere CO2 udslippet med 4,7 million tons om året.

Blot 20% elbiler ville give en reduktion på næsten 1 million tons om året.