Afgiftsfritagelsen for Elbiler forlænget frem til udgangen af 2015


af Per Praëm - Dansk Elbil Komité (15-september-2012)

Den 13. september 2012 har folketinget vedtaget regeringens skattereform. Reformen letter skatten på arbejde med lidt over 14 milliarder kroner frem mod 2022.

Blandt de vedtagne lovforslag er L 197: Forslag til lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love.

Set med elbilistens øjne er den vigtigste del af L197 følgende:

- Den nuværende afgiftsfritagelse i registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og vægtafgiftsloven for brint- og eldrevne motorkøretøjer forlænges til udgangen af 2015.

Det betyder at elbilerne fortsat er fritaget for afgifter frem til udgangen af 2015.