Årsberetning for 2008

29. Januar 2009

Sidste år havde jeg ikke alt for store forventninger til, at 2008 blev et afgørende år for elbilsagen. Og som postuleret har den heftige snak om klima og miljøproblemer kunnet fortsætte, men der er dog kommet nogen konkrete tiltag og flere store projekter er blevet sat i gang i Danmark for at støtte introduktionen af elbiler.

P?DTU er startet et stort projekt- EDISON projektet - om udvikling af infrastruktur til elbiler og det er nogen af de store spillere, som her er kommet p?banen med bl.a. DONG Energy, Siemens, Ris?DTU, Dansk Energi m.fl. I EDISON-projektet udvikles de tekniske løsninger, s?de lokale elnet kan tåle belastningen fra opladning af elbiler, og s?elbilen kan kommunikere med elnettet. Desuden udvikles et system til afregning af strømforbruget, s?ejerne af elbilerne får stor fleksibilitet.

Projektets demonstrationsfase vil foreg?p?Bornholm i 2011, hvor ladestationer, elbiler og intelligent styring testes. Elbiler bliver et meget vigtigt middel til at gennemføre regeringens energistrategi, som indebærer 50 % vindmøllestrøm i elsystemet. Med elbilen som mulighed for lagring af strøm, kan elbilen fungere som en stabiliseringsfaktor for vedvarende energikilder, især for vindkraft, og give en værdifuld backup-funktion til et stabilt elnet.

Et andet interessant projekt er den aftale der er indgået mellem Dong og det californiske Project Better Place. Dong skal levere den grønne strøm medens Project Better Place skal levere infrastruktur. Princippet er at man skal købe en elbil, men leje batteriet af Dong og s?betale for brugen af batteriet. Der skal være flere muligheder for at vælge flere biltyper og planen, er at der skal lægges ud med en Renault-Nissan model i mellemklassen.

Det vi som forbrugere skal være p?vagt overfor, er at vi herhjemme er p?vej til at f?et infrastrukturmonopol, men det er vigtigt, at der bliver enighed om en standard for ladestik, både med hensyn til den egentlige energioverførsel, men ogs?den kommunikation, der er nødvendig, for at styre energien optimalt

Men jo den er god nok - 2009 bliver elbilens år - i alt fald bliver 2009 det år, hvor vi begynder at se nye elbiler i godt nok moderate styktal, men alligevel klar demonstration af, at de er p?vej i masseproduktion. Det burde jo heller ikke være s?svært i og med de første elbiler i nyere tid blev produceret af bl.a. Citroen og Peugeot for mere end 15 år siden i tusindvis. Nogen af dem kører sågar i bedste velgående endnu.

Det er da ikke s?sært at der er store forventninger til de nye elbiler. Nu har fossilbil-eksperterne forsket i bedre motorer i mere end 50 år og stadig er det ikke blevet til meget mere end 20% virkningsgrad - det er jo tæt p?kriminelt. Hvor ville vi ellers tillade at dyrebare naturlige råvarer udnyttes s?dårligt.

Det ser ud til at Kina og Indien har fået færden af noget, som de traditionelle bilfabrikanter har overset og det kommer de til at bløde for ja en del dør nok. De har fundet ud noget helt andet - det er det man kalder produktdifferentiering.

Nej lille Danmark får ikke den store betydning for produktudviklingen, men vi kan være med til at vise at et moderne samfund kan fungere mindst lige s?godt med et væsentligt mindre forbrug af fossile brændstoffer og det er der måske en del andre, der kan have behov for at lære noget af.

Selvfølgelig skal de moderne elbiler være OK i ydelse med hensyn til komfort og sikkerhed, men det kan godt være at visse parametre skal justeres i forhold til hinanden.

Bl.a. kunne det være at man i første omgang m?g?p?kompromis med rækkevidden mod en væsentlig lavere brændstof udgift p.g.a. den meget bedre effektivitet. Som mangeårig elbilkører glæder jeg mig til at de nye elbiler kommer.

Fra Dansk Elbil Komités side mener vi selvfølgelig stadig, at mere el i transportsektoren er en af mest åbenlyse og effektive måder at gøre noget ved milj?problemerne p?og det er der nok ogs?mange andre der kan se, men desværre er der bundet s?store økonomiske interesser op p?den eksisterende gammeldags transportteknologi, at modstanden mod at gøre noget stadig er stor. Vi ved godt at elbilen ikke kan løse alle samfundets problemer, men mere el i transportsektoren er et effektivt middel til at knække nogen af kurverne.

Dansk Energi, der huser os, har i årets løb været meget aktiv omkring at promovere ideen om mere el i transportsektoren og dens publikation El & Energi har haft en stribe artikler omkring de mulige fremtidige elbiler og teknologierne, der ligger bag. P?det seneste er der blevet afsat flere ressourcer til specielt at håndtere elbilområdet.

N?hvad har vi s?selv gjort. Der har været afholdt flere medlems-arrangementer og generelt har vi markeret os i debatten ved flere lejligheder.

Onsdag den 21. maj holdt vi et velbesøgt medlemsmøde p?Gladsaxe bibliotek, hvor vi s?filmen "Med vind i bilen" og fik en orientering om DOG´s Better PLC projekt. Vi havde derefter en god diskussion om, hvad der skulle bringe os videre.

Lørdag den 21. juni havde vi glæden af at kunne invitere til demonstration af TESLA'en og nogen fik en prøvetur.

Onsdag den 24. sept. havde vi et velbesøgt medlemsmøde hos Ris?og fik en interessant præsentation af deres SYSLAB og fik kigget p?den til plug-in hybrid ombyggede Toyota Prius.

Fredag den 10. okt. var vi inviteret til kulturnatarrangement hos Energistyrelsen og kunne både give køreture og fremvisning at THINK og MEGA elbilerne.

Flere fra bestyrelsen har deltaget i flere arrangementer relateret til energi og klimaaktiviteter og vi ser en voksende opgave med at deltage i udvalgene op til og omkring COP15 i december.

Vi har fået mange nye medlemmer og det har forbedret vores økonomi gevaldigt, men den kunne være endnu bedre, hvis vi fik alle til at betale det meget rimelige kontingent p?150 Kr.

Det m?være et af vores hovedmål for 2009, at vi får nye elkøretøjer ud at køre, for at vise at det rent faktisk fungerer. Nu er det tid til at vise at der er sket teknologiforbedringer.

Der er ikke ret lang tid klimatopmødet i slutningen af året - s?det er om at komme i gang med projekterne, hvis man virkelig vil vise, at det der med fremtidens transport og milj?har vi her i landet ogs?forstand p?

Her til slut vil jeg takke vores webmaster Per Präem for en fantastisk indsats med at vedligeholde vores hjemmeside. Hjemmesiden er meget vigtig for at gøre opmærksom p?vores eksistens og den har været en kilde, der er blevet referet i mange af de diskussioner, der bl. a. har foregået p?ing.dk. Der er udkæmpet en del slag i årets løb og bl.a. sagen med Københavns Kommunes brintbiler har fået en del "kærlige" ord med p?vejen.

Endelig vil jeg slutte med at takke den øvrige bestyrelse for et godt arbejde i årets løb og håber vi i det kommende år kan give medlemmerne værdifulde oplevelser til fremme af elbilsagen.

Til sidst vil jeg takke Dansk Energi for velvilje i forbindelse med komiteens møder samt hjælp til regnskabs- og sekretariatsfunktion.

Per J. Møller
Formand