Årsberetning for 20093. februar 2010 v. Formand Per Jørgensen Møller

Året 2009 blev udråbt til elbilens år og til en vis grad kan vi vel godt medgive, at der i hvert fald er blevet snakket og skrevet meget om elbiler. På et tidspunkt var der nogen, som mente at bl.a. Ingeniørens debatforum var ved at blive for meget elbilfikseret. Forventningerne til den mulige store eksponering overfor verdens førende klimaeksperter, fik en masse aktiviteter til Danmark, for at de kunne lancere de nyeste planer og demonstrationsprodukter.

Vi startede året med en meget en meget velbesøgt tema-aften om fremtidens infrastruktur for elbiler, hvor bl.a. Jens Moberg fra Better Place Denmark redegjorde for organisationens planer og en efterfølgende meget livlig diskussion om elbilens fremtid.

I midten af Maj blev EVS-25 afholdt i Stavanger i Norge. Stavanger er jo en slags oliens Mekka, men trods det havde den norske EVS organisation stablet et meget flot arrangement på benene med en mængde relevante indlæg. Som ved tidligere EVS kan man dog godt blive lidt bekymret over at se og høre om al den teknik vi kan gøre godt med, men realiteterne er noget begrænsede. De traditionelle bilfabrikanter er stadig noget fodslæbende, men det er også klart, at kineserne tager den teknologiske udfordring seriøst og bare går i front.

Lidt senere på året var DELK inviteret til at udstille på ”Fars Dag” den 5. juni på Danmarks Tekniske Museum. Det er en meget flot teknologisk begivenhed med en masse besøgende.

Den første weekend i August var vi for første gang inviteret med på Copenhagen Historic Grand Prix og det er jo lidt, som at være inviteret ind i ”løvens hule”. Vi blev dog generelt vel modtaget af de inkarnerede fossilafbrændere og der var en del anerkendende bemærkninger til at nu også elbilerne deltog i selve løbet. Det var imponerende at høre, hvor lidt lyd der kom fra Tesla’erne under deres opvisningsløb på banen og dejligt at se at også den dansk udviklede LYNX kom ud at køre

Hen over året har vores elbilkonverteringsgruppe afholdt en række møder omkring de tekniske emner der er relevante for at kunne starte et egentligt elbilkonverteringsprojekt og dette vil blive fortsat i 2010. Et af hovedproblemerne omkring konvertering ser ud til at være ikke så meget af teknisk art, men mere at få godkendt de konverterede biler hos Færdselsstyrelsen.

I efteråret oprettede Dansk Energi et nyt branchefællesskab - Dansk Elbil Alliance, som har til formål at blive en væsentlig aktør i arbejdet for at gøre Danmark til et foregangsland for elbiler og opnå synergier på tværs af elbilindustrien og danske energiselskaber. Branchefællesskabet retter sig mod alle virksomheder med direkte kommerciel interesse i udbredelsen af elbiler i Danmark.

DELK har haft en god dialog med Alliancen og håber, at vi tilsammen kan bidrage til elbilens udbredelse. DELK har måske også hermed fået præciseret, at det er elbilforbrugeren og dennes interesser, der er vores hovedopgave

I den forbindelse mener vi stadig, at vi skal være på vagt overfor, om vi er på vej til at få et infrastrukturmonopol, og det er vigtigt, at der bliver enighed om en åben standard for ladestik, både med hensyn til den egentlige energioverførsel, men også den kommunikation, der er nødvendig, for at styre energien optimalt

Ambitionerne fra politisk hold lød før COP15 topmødet til at være ganske store, men det er ligesom de store ord hænger lidt i luften og er ikke rigtigt blevet fulgt op af handling. Der er behov for at de fremtidige elbiloperatører kender de økonomiske forhold som de skal arbejde under.

Ydermere er det nødvendigt at få gang i flere implementeringsprojekter, som kan demonstrere hvordan et fremtidigt decentraliseret energiproduktionssystem kan udnytte den fleksible energiforbruger – elbilen.Medlemmer fra DELK og studerende fra IHK arbejder på at konvertrer en AUDI A2 til elbil.

Nej vi får ikke den store betydning for produktudviklingen, men vi kan være med til at vise at et moderne samfund kan fungere mindst lige så godt med et væsentligt mindre forbrug af fossile brændstoffer og det er der måske en del andre, der kan have behov for at lære noget af.

Fra Dansk Elbil Komités side mener vi selvfølgelig stadig, at mere el i transportsektoren er en af mest åbenlyse og effektive måder at gøre noget ved miljø-problemerne på og det er der nok også mange andre der kan se, men desværre er der bundet så store økonomiske interesser op på den eksisterende gammeldags transportteknologi, at modstanden mod at gøre noget stadig er stor. Vi ved godt at elbilen ikke kan løse alle samfundets problemer, men mere el i transportsektoren er et effektivt middel til at knække nogen af kurverne.

Desværre har vi ikke fået afholdt så mange arrangementer for vore medlemmer som vi gerne ville, men det er dog blevet til nogen få store velbesøgte.

Der er blevet afholdt et stort debatmøde om infrastruktur og Mitsubishi var så venlige at afholde et meget flot specialarrangement for DELK- medlemmer, hvor vi kunne prøvekøre den nye eMiEV.

Vi har også markeret os i debatten ved flere lejligheder og flere fra bestyrelsen har deltaget i mange af de arrangementer der var relateret til energi og klimaaktiviteterne op til COP15.

Vi får stadig mange nye medlemmer og det har givet os en god økonomi , men den kunne være endnu bedre, hvis vi fik alle til at betale det meget rimelige kontingent på 150 Kr. Det ser dog ud til, at vi er lidt medskyldige i de manglende betalinger

Her til slut vil jeg takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for en god indsats og specielt vores webmaster Per Präem for arbejdet med at vedligeholde vores hjemmeside. Vi håber, at hans nuværende professionelle aktiviteter med at få elbiler på gaden vil levne lidt tid til hjemmesiden, der er meget vigtigt for at gøre opmærksom på vores eksistens og den har været en kilde, der er blevet refereret i mange af de diskussioner, der bl. a. har foregået på ing.dk.

Til sidst vil jeg takke Dansk Energi for velvilje i forbindelse med komiteens møder samt hjælp til regnskabs- og sekretariatsfunktion.

Per Jørgensen Møller
formand